Spotkanie z dziennikarzem Romanem Sacharovem

15 listopada odbyło się spotkanie z dziennikarzem Romanem Sacharovem z Petersburga, który jest korespondentem i ekspertem w Fundacji Obrony Głasnosti, zajmującej się obroną wolności słowa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów oraz Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów.

Podczas spotkania Pan Roman Sacharov zapoznał gości z żargonizmami dziennikarskimi, a także ze słownictwem charakterystycznym dla tego środowiska językowego. Po prezentacji studenci zadawali swojemu gościowi pytania dotyczące specyfiki jego pracy, o której chętnie opowiedział.

0