II Kongres Latynoamerykanistyczny i 40-lecie PTSL na Uniwersytecie Łódzkim!

Serdecznie zapraszamy na II Kongres Latynoamerykanistyczny im. I. Domeyki organizowany pod patronatem Rektora UŁ przez Katedrę Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych UŁ oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych w dniach 15-16 grudnia br. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w Łodzi.

Kongres, połączony z obchodami 40-lecia Towarzystwa i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, będzie okazją do przyjrzenia się śladom obecności Polaków w Ameryce Łacińskiej, podsumowania polskiego dorobku naukowego z zakresu latynoamerykanistki oraz kontynuacji dialogu na temat możliwości jego dalszego rozwoju.

Obrady rozpoczną się  od sesji specjalnej z udziałem gości honorowych reprezentujących środowiska polonijno-naukowe w Ameryce Łacińskiej, po której nastąpią kolejno panele tematyczne (polonijny, kulturoznawczy, politologiczny, archeologiczny i antropologiczny).

Obradom towarzyszyć będzie wręczenie przyznawanej od 1985 r. nagrody im. Domeyki oraz trzy wystawy tematyczne związane z historią obecności Polaków w Ameryce Łacińskiej: 1. „Przeszłość światłem na szkle zapisana. Arthur Posnansky w Ameryce Łacińskiej”; 2. „Maria Rostworowski: prekursorka badań multikulturowych” oraz 3.  „Prekursorzy polskiej dyplomacji publicznej w Ameryce Łacińskiej”. 

W załączeniu szczegółowy program Kongresu.

Wstęp na obrady jest wolny. Gorąco wszystkich zapraszamy!

Zespół KSLiP UŁ

Wiadomość wygasa dnia: 2018-12-17

0