Sukces projektu na Zintegrowane Programy Uczelni

Miło nam poinformować, iż przygotowany w ramach projektu „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” nowy kierunek studiów pt. „Translatoryka” na Wydziale Filologicznym zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni organizowanego przez NCBiR.

Należy podkreślić, iż projekt uzyskał najlepszą ocenę w konkursie wśród wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie. Projekt „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” obejmie wsparciem jedną z najliczniejszych grup uczestników – 4300 osób (w tym 130 przedstawicieli kadry uczelni) oraz będzie obejmował aż pięć z sześciu zakładanych modułów. Projekt obejmie takie kierunki studiów, jak: translatoryka, geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, informatyka i analiza danych.

W przygotowaniach kierunku Translatoryka brali udział: prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, prof. zw. dr hab. Łukasz Bogucki (Kierownik projektu), dr Marcin Michoń, dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska, dr Tomasz Dobrogoszcz oraz dr Wioleta Hencz.

Celem głównym projektu jest umożliwienie grupie 70 studentów nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza. W okresie trwania projektu zostanie zrealizowany cały cykl kształcenia na II stopniu studiów w dwóch edycjach. W ramach projektu opracowany zostanie nowatorski program kształcenia na kierunku „Translatoryka” o profilu praktycznym. Program ten zakłada ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności biurami tłumaczy i instytucjami w których korzysta się z tłumaczeń specjalistycznych, ustnych i filmowych.

Serdecznie gratulujemy!

0