„Text Matters” w bazie DOAJ

Miło jest nam poinformować, że do grupy czasopism naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, indeksowanych w bazie Directory of Open Access Journals (DOAJ), dołączył rocznik  „Text Matters: A Journal of Literature Theory and Culture”.

Głównym celem pisma jest aktywna kooperacja badawcza między środowiskami naukowymi, a w konsekwencji stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą i kreowanie forum dialogu naukowców. W ujęciu ogólnym głównymi obszarami tematycznymi czasopisma są literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, a także teoria literatury, gender studies, historia, filozofia i religioznawstwo. Czasopismo akredytowane na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UŁ Dorota Filipczak
Punktacja MNiSW: 12(2015)
DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

Gratulujemy redakcji!

0