Interdyscyplinarna konferencja studenckich kół naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do udziału w XXVIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”.

Miejsce: Kielce

Termin konferencji: 11-12 kwietnia 2019 r.

Termin zgłoszeń: 15 lutego 2019 r.

Zaproszenie kierowane jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, członków Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Wystąpienia w formie referatów można zgłaszać w ramach sekcji Humanistyczno-Społecznej  lub Przyrodniczo-Ekonomicznej. Postery będą prezentowane w odrębnej sekcji, wspólnej dla wszystkich dyscyplin nauki.

Więcej informacji tutaj.

 

Wiadomość wygasa dnia: 2019-02-16

0