Zapisy na zajęcia ogólnowydziałowe w semestrze letnim 2018/2019

JĘZYK FILMOWY – POZAWERBALNE SPOSOBY WYWIERANIA WPŁYWU

mgr Beata Szuszwedyk-Sadurska

Skrócony opis:
Zasadniczym elementem każdych zajęć będzie prezentacja filmu pochodzącego z bogatego dorobku Wytwórni Filmów Oświatowych. Zajęcia mają na celu praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji małych form filmowych, poprzez zaznajomienie ich z podstawowymi zasadami budowy obrazu filmowego w tym ze specyfiką gramatyki języka filmowego, oraz ćwiczenie samodzielnego konstruowania tekstów niezbędnych do wdrożenia produkcji filmowej.

Pełny opis: tu

PROSEMINARIUM, 30 GODZIN, 3 punkty ECTS

Termin zajęć:

Piątek, co dwa tygodnie
Termin pierwszych zajęć: 22 lutego 2019 r.
Godz. 13.30 – 16.45 SALA KINOWA 0.38

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr letni 2018/2019 trwać będzie od 08.02.2019 r. od godziny 21:00 do 22.02.2019 r. do godziny 23:59.

Wiadomość wygasa dnia: 2019-02-23

0