Sukces projektu Prof. Marty Dynel

Serdecznie gratulujemy prof. Marcie Dynel za otrzymanie finansowania projektu pt. „FUNGRESSION”: Humor i niegrzeczność w mediach społecznościowych” w ramach konkursu SONATA BIS 8 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt będzie trwał 48 miesięcy i będzie realizowany we współpracy z wykonawcami zagranicznymi.

Głównym celem tego interdyscyplinarnego projektu jest analiza współzależności między humorem (zarówno werbalnym jak i niewerbalnym) i niegrzeczności werbalnej w komunikacji w mediach społecznościowych, pokazując tym samym, że agresja w Internecie może służyć celom rozrywkowym oraz, że humor internetowy może mieć swoje korzenie w agresji, czasem tylko udawanej. Efekty projektu pokażą, że te skomplikowane praktyki komunikacyjne stanowią ważną część twórczości społeczno-kulturowej. Ten szeroko zakrojony projekt znajduje współzależności nie tylko między dwoma odrębnymi tematami naukowymi, ale także między różnymi dyscyplinami, łącząc metodologie i teorie pragmatyki oraz socjolingwistyki, a także trzech interdyscyplinarnych pól badawczych ważnych dla kultury i społeczeństwa: badania nad humorem, badania dotyczące multimodalnej komunikacji i studia nad interakcjami w mediach społecznościowych.

Ten interdyscyplinarny projekt prezentuje badania dotyczące współczesnej komunikacji i kultury, czerpiąc i poszerzając wiedzę z zakresu pragmatyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu i innych dyscyplin, które badają humor jako zjawisko interakcyjne i komunikację w mediach społecznościowych.

0