mgr Marta Pérez Díaz

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Marta Pérez Díaz

 

na temat:            
„Las secuencias de apertura y cierre en la conversación informal de aprendientes de ELE de lengua materna polaca”

 

Promotor:

prof. zw. dr hab. Wiaczesław Nowikow

Recenzenci:            

dr hab. prof. KUL Janusz Bień

dr hab. prof. UAM Janusz Pawlik

 Posiedzenie odbędzie się dnia  22 marca 2019r . (piątek) o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału (aula A5) przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wiadomość wygasa dnia: 2019-03-22

0