mgr Karolina Wałęga-Kopka

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Karolina Wałęga-Kopka

 

na temat:
„Deutsch als Minderheitssprache zwischen Mutter-und Erwerbssprache. Ein gegenwärtiger Bilingualismus der Jugendlichen im Oppelner Schlesien”.

 

Promotor:

prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski

 

Recenzenci:

dr hab. prof. UP Artur Kubacki

prof. zw. dr hab. Roman Sadziński

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali 2.05 przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wiadomość wygasa dnia: 2019-04-27

0