mgr Witold Sobczak

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

mgr/a Witold Sobczak

 

na temat:           
„Las formas verbales con vector de posterioridad en el español peninsular y en su variedad mexicana”.

                               

 

Promotor:               

prof. zw. dr hab. Wiaczesław Nowikow

 

Recenzenci:            

dr hab. prof. UAM Janusz Pawlik

dr hab. Andrzej Zieliński (UJ)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali 1.17 przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wiadomość wygasa dnia: 2019-05-18

0