Konferencja “Ramón Menendez Pidal como uno de los pilares de los estudios hispánicos¨, listopad 2019 r.

Z okazji 150 – tej rocznicy urodzin lingwisty Ramóna Menendez Pida Członkowie Studenckiego Koła Naukowego “ Tertulia”  zapraszają do udziału w konferencji  pod hasłem “Ramón Menendez Pidal como uno de los pilares de los estudios hispánicos¨. Zachęcamy wszystkich chętnych studentów i doktorantów do uczestnictwa w tym wydarzeniu upamiętniającym wybitnego, hiszpańskiego naukowca. Temat wystąpienia powinien być związany z postacią Ramona Menendeza Pidala.

Termin konferencji: listopad 2019

Miejsce obrad: Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173

Języki konferencji: hiszpański

Zgłoszenia i opłata konferencyjna:

W celu wzięcia udziału w konferencji należy przesłać abstrakt referatu naukowego (maksymalnie do 400 znaków) w terminie nieprzekraczającym 31.05.2019 na adres e-mailowy skn.tertulia@gmail.com.

Opłata za udział w konferencji naukowej wynosi 50 zł. Obejmuje ona posiłek i przerwy kawowe.

 

Ramón Menendez Pidal był jednym z filologów, naukowców i autorem wielu dzieł ważnych dla historii języka hiszpańskiego. Urodził się w A Coruñi w 1869, a już 26 lat później został zwycięzcą konkursu na temat „Poematu o Cydzie” organizowanego przez Hiszpańską Akademię Królewską. W 1901 został wybrany członkiem tej instytucji, a kilka lat później mianowano go jej dyrektorem. Był także założycielem Escuela española de linguística, którą reprezentowali między innymi: Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Federico de Onís, Pedro Salinas, Samuel Gili Gaya. Jego liczne badania były poświęcone tematyce językoznawstwa diachronicznego, jak również pracom porównawczym między łaciną a językiem hiszpańskim. Poświęcił się także badaniu epickiej poezji hiszpańskiej, czego świadectwem jest dzieło Poesía juglaresca y juglares. Jako mediewistę, interesowały go również zagadnienia związane z okresem średniowiecza. Tytułami jego niektórych dzieł są:

 • Primera crónica general de España (1906)
 • Cantar de Mio Cid: Texto, gramática, vocabulario (3 vols., 1908-1912)
 • El romancero español (1910)
 • La primitiva lírica española (1919)
 •  Poesía juglaresca y juglares (1924)
 • Flor nueva de romances viejos (1928)
 • La España del Cid (1929)
 • Orígenes del español. Estudio lingüístico de la Península Ibérica hasta el s. XI (1924-1926)
 • Los españoles en la Historia, 1947
 • La chanson de Roland y el neotradicionalismo. Orígenes de la épica románica, 1959
 • Romancero tradicional de las lenguas hispánicas, 1957 y 1963
 • El padre Las Casas. Su doble personalidad, 1963

Wiadomość wygasa dnia: 2019-11-30

0