Informacja o studiach doktoranckich i szkole doktorskiej

Ponieważ zgodnie z Ustawą 2.0 kształcenie doktorantów odbywać się będzie w szkołach doktorskich, na rok akademicki 2019/20 nie będzie już naboru na prowadzone dotychczas przez Wydział Filologiczny Studia Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury.

Kandydaci zainteresowani podjęciem dalszego kształcenia w ramach tych dyscyplin mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ.

 

Pliki do pobrania:

0