mgr Agata Barańska-Szczepaniak

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Agata Barańska-Szczepaniak

 

na temat:
„Conditions for the acquisition of English word-stress by native speakers of Polish”

 

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Ewa Waniek-Klimczak

 

Recenzenci:

dr hab. prof. UŁ Iwona Witczak-Plisiecka

dr hab. prof. UŚ Andrzej Porzuczek

 

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 12:30 w auli A5 przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wiadomość wygasa dnia: 2019-06-20

0