Sukces dwóch projektów w konkursie SONATINA3

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na Wydziale Filologicznym będą realizowane dwa projekty dofinansowane w konkursie SONATINA3 Narodowego Centrum Nauki.

Dr Piotr Kręzel, filolog słowiański (serbista, bohemista) i historyk, stale współpracujący z Katedrą Filologii Słowiańskiej będzie realizował trzyletni projekt pt. Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej (2019–2022). Zostały w nim przewidziane środki na pokrycie kosztów zatrudnienia młodego badacza na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na stanowisku typu post-doc. W ramach grantu dr Piotr Kręzel odbędzie m.in. kilkumiesięczny staż na Wydziale Studiów Filologicznych oraz Kulturoznawczych Uniwersytetu w Wiedniu (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien). Oczekiwanymi efektami projektu są przede wszystkim artykuły naukowe, publikowane w periodykach o międzynarodowym zasięgu, indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus, a także monografia.

Dr Karol Jóźwiak, stopień doktora uzyskał z kulturoznawstwa, związany z Katedrą Dramatu i Teatru będzie realizował trzyletni projekt pt. Filosowietyzm we włoskiej postfaszystowskiej kulturze filmowej. Zostały w nim przewidziane środki na pokrycie kosztów zatrudnienia młodego badacza na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na stanowisku typu post-doc.  W ramach grantu dr Karol Jóźwiak odbędzie m.in. sześciomiesięczny staż na Uniwersytecie w Mediolanie.

Wiadomość wygasa dnia: 2019-12-01

0