Nabór wniosków w ramach NPRH

Pragniemy poinformować, iż we wrześniu 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje ogłoszenie konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
  • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

Wiadomość wygasa dnia: 2019-09-30

0