Rejestracja na zajęcia ogólnowydziałowe

Informujemy, że w terminie 19.09.2019 r. od godz. 21:00 do 06.10.2019 r. do 23:59 odbędzie się rejestracja na zajęcia ogólnowydziałowe (kod rejestracji: 01-WFIL-Z-19/20).

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOWYDZIAŁOWE

w semestrze zimowym 2019/2020

JĘZYK FILMOWY –

POZAWERBALNE SPOSOBY WYWIERANIA WPŁYWU.

 

Mgr Beata Szuszwedyk-Sadurska

Skrócony opis:

Zasadniczym elementem każdych zajęć będzie prezentacja filmu pochodzącego z bogatego dorobku Wytwórni Filmów Oświatowych. Zajęcia mają na celu praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji małych form filmowych, poprzez zaznajomienie ich z podstawowymi zasadami budowy obrazu filmowego w tym ze specyfiką gramatyki języka filmowego, oraz ćwiczenie samodzielnego konstruowania tekstów niezbędnych do wdrożenia produkcji filmowej.

 

Pełny opis: tu

 

PROSEMINARIUM, 30 GODZIN, 3 punkty ECTS

 

Terminy zajęć:

 

4, 18 października

8, 22 listopada

6, 20 grudnia

10, 17 stycznia

 

Godz. 13.30 – 16.45 SALA KINOWA 0.38

 

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2019/2020

trwać będzie od  19.09.2019 r. od godziny 21:00 do 06.10.2019 r. do godziny 23:59.

 

 

Zajęcia ogólnowydziałowe

z-2019/2020

 

 

Łacina   dr Anna Maciejewska

 

2 semestry po 30 godzin 2 x 3 punkty ECTS

 

Lektorat języka łacińskiego dla studentów słabozaawansowanych, zaplanowany jako kontynuacja nauki dla tych, którzy są po kursie podstawowym (w sumie 60 godzin) lub uczyli się łaciny w liceum. Zajęcia będą dostępne również dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ.

 

Zajęcia będą prowadzone metodami typowymi dla lektoratów języków nowożytnych, z kształceniem wszystkich kompetencji językowych (znajomość języka czynna i bierna, w mowie i piśmie), z wykorzystaniem prostych tekstów oryginalnych.

 

Ponieważ kurs podstawowy na różnych kierunkach i specjalnościach filologicznych obejmuje różne programy i ponieważ proponowane zajęcia są otwarte również dla tych, którzy kurs podstawowy odbyli dawniej niż w ostatnim roku akademickim, około połowy pierwszego semestru zostanie poświęcone na powtórzenie i wyrównanie umiejętności.

 

Materiały:

> materiały własne, również z wykorzystaniem przygotowanych przez kolegów z innych ośrodków, pracujących podobnymi metodami (w tym nagrania i inne materiały dostępne w internecie);

> pomocniczo słowniki łacińsko-polskie (np. pod red. M. Plezi) i polsko-łacińskie (np. P. Wietrzykowskiego) oraz podręczniki gramatyki (np. Gramatyka opisowa języka łacińskiego Jana i Teodozji Wikarjaków).

 

Termin i miejsce zajęć:

 

czwartki, 17.00-18.30; sala -03

pierwsze zajęcia 3 października

limit miejsc: 30 osób

UWAGA!

 

Ponieważ są to zajęcia trwające dwa semestry nie będą naliczane dodatkowe opłaty za drugi semestr nauki

 

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2019/2020

trwać będzie od  19.09.2019 r. od godziny 21:00 do 06.10.2019 r. do godziny 23:59.

Wiadomość wygasa dnia: 2019-10-07

0