Ruszył nabór w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

MNiSW ogłosiło nabór w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w następujących modułach:

  • Dziedzictwo narodowe, w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego;
  • Uniwersalia 2.1., zakładające włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego;
  • Uniwersalia 2.2, zakładające włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego;
  • Fundamenty, w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyk.

 

W module „Dziedzictwo narodowe” priorytetowymi obszarami badawczymi dla projektów są:

  1. Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
  2. Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
  3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów;

 

W module „Fundamenty” tematem badawczym dla projektów jest Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

 

Nabór wniosków prowadzony jest od 4 września do 31 października 2019 r.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią dr Wioletą Hencz (42 635 68 75, wioleta.hencz@uni.lodz.pl).

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-wrzesnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow

 

 

Wiadomość wygasa dnia: 2019-10-31

0