Dwa granty finansowane z PFRON

Serdecznie gratulujemy dr hab. Kamili Ciepieli oraz dr Katarzynie Ojrzyńskiej uzyskania finansowania na badania podstawowe w ramach konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” organizowanego przez PFRON.

Dr hab. Kamila Ciepiela zrealizuje projekt pt.:„Analiza narracji konwersacyjnej jako metoda badania tożsamości społecznej kobiet z zespołem Turnera”.

Badanie ma na celu językową eksplorację zagadnienia konstruowania tożsamości osobistej i społecznej przez kobiety z zespołem Turnera (ZT). Projekt będzie realizowany od 1.01.2020 do 30.06.2020 roku.

 

Dr Katarzyna Ojrzyńska zrealizuje projekt pt.: „Na styku kulturowych studiów o niepełnosprawności i ekokrytyki: niepełnosprawność i bioróżnorodność w wybranych tekstach kultury”.

Projekt ma na celu analizę sposobów, w jakie wybrane przez autorkę teksty kultury wkomponowują cielesną niepełnosprawność w świat natury i tym samym zachęcają do rozważań z pogranicza studiów o niepełnosprawności i ekokrytyki. Projekt będzie realizowany od 1.01.2020 do 31.07.2020 roku.

0