Rehabilitacja zaburzeń głosu – nowy kierunek studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym UŁ

Praca nad poprawną emisją głosu, zwiększenie komfortu mówienia i terapia osób z chorobami krtani czy zaburzeniami artykulacji. Tego uczyć się będą słuchacze studiów podyplomowych rehabilitacja zaburzeń głosu otwieranych przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii.

Program kierunku zakłada 280 godzin zajęć rozłożonych na dwa semestry. W planie dominować mają przedmioty o charakterze warsztatowym – wszystko po to, by wyposażyć studentów w kompetencje potrzebne do bezpośredniej pracy z pacjentami.

– Słuchacze w toku studiów poszerzą swoją wiedzę między innymi z zakresu anatomii i fizjologii narządu głosu, farmakologii i farmakoterapii czy psychologii – mówi prof. Renata Marciniak-Firadza, kierownik studiów. – Zapoznają się także z różnymi metodami rehabilitacji zaburzeń głosu, między innymi z metodą logopedii artystycznej, metodą akcentów czy z muzykoterapią.

Plan zajęć uwzględnia również 40 godzin praktyk obowiązkowych do zrealizowania w drugim semestrze.

– Środowisko otolaryngologów i foniatrów podkreśla, że lawinowo rośnie liczba zaburzeń głosu o podłożu czynnościowym – twierdzi prof. Renata Marciniak-Firadza. – Pokazuje to, że na rynku pracy istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu.

Absolwenci studiów podyplomowych będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), medycznych (szpitale, poradnie zdrowia, sanatoria), miejscach zatrudniających osoby pracujące głosem (radio, telewizja, teatr), a także w prywatnych gabinetach terapeutycznych.

Rekrutacja na kierunek rehabilitacja zaburzeń głosu trwa od 1 lutego do 20 marca. Wymagania dla kandydatów dostępne są na stronie bit.ly/rehabilitacjaglosu.

0