Grafik pracy administracji Wydziału oraz wykaz adresów mailowych

W związku z zagrożeniem epidemicznym administracja pracuje w trybie mieszanym (praca zdalna + dyżury stacjonarne w wybrane dni w miesiącu).

Aktualny grafik pracy administracji dostępny jest na stronie: http://filolog.uni.lodz.pl/grafik

Przed wizytą na Wydziale prosimy o kontakt z pracownikiem drogą mailową i umówienie/potwierdzenie terminu spotkania.

Biuro ds. Obsługi Studentów
Kierownik Biura

 

katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

 

Obsługa kierunków:

filmoznawstwo
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
kulturoznawstwo
nowe media i kultura cyfrowa
niemcoznawstwo

 malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl

 

Obsługa kierunków:

filologia angielska, studia II stopnia
lingwistyka dla biznesu
lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
translatoryka

iwona.przybysz@uni.lodz.pl
Obsługa kierunków:

filologia angielska, studia I stopnia
filologia włoska, studia II stopnia
informatologia z biznesowym językiem angielskim
informacja w środowisku cyfrowym

justyna.chojnacka@uni.lodz.pl
Obsługa kierunków:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne I stopnia
filologia polska
logopedia, studia II stopnia
produkcja teatralna i organizacja widowisk
produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych

anna.walak@uni.lodz.pl
Obsługa kierunków:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo międzynarodowe
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
twórcze pisanie

monika.iwanowska@uni.lodz.pl
Obsługa kierunków:

filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
filologia hiszpańska z językiem angielskim
filologia romańska
filologia włoska, studia I stopnia

karolina.szczepanska@uni.lodz.pl
Obsługa kierunków:

filologia germańska
filologia rosyjska
filologia słowiańska
logopedia z audiologią, studia I stopnia
studia polsko-niemieckie

dorota.grzegorczyk@uni.lodz.pl

katarzyna.cebrzynska@filologia.uni.lodz.pl

obcokrajowcy – wszystkie kierunki studiów , Erasmus, Mobility Direct lukasz.mysielski@uni.lodz.pl

Biuro Dziekana

Kierownik Biura

(sprawy stopni naukowych)

alicja.glowczynska@uni.lodz.pl
Zespół ds. USOS iwonanie@uni.lodz.pl
dorota.prasalska@uni.lodz.pl
dariusz.osowniak@uni.lodz.pl
Szkoła doktorska nauk humanistycznych dariusz.osowniak@uni.lodz.pl
Praktyki, studia doktoranckie renata.chyla@uni.lodz.pl

Sekretariaty jednostek

Sekretariat Dziekana sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl
Instytut Anglistyki anglistyka@uni.lodz.pl
Instytut Filologii Germańskiej germanistyka@uni.lodz.pl
Instytut Filologii Polskiej i Logopedii polonistyka@uni.lodz.pl
dialektologia@uni.lodz.pl
Instytut Kultury Współczesnej kulturoznawstwo@uni.lodz.pl
Instytut Romanistyki romanistyka@uni.lodz.pl
Instytut Rusycystyki rusycystyka@uni.lodz.pl
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dziennikarstwo@uni.lodz.pl
Katedra Filologii Hiszpańskiej filologia.hiszpanska@uni.lodz.pl
Katedra Filologii Klasycznej filologia.klasyczna@uni.lodz.pl
Katedra Filologii Słowiańskiej slawistyka@uni.lodz.pl
Katedra Informatologii i Bibliologii informatologia@uni.lodz.pl
Katedra Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej kjs@uni.lodz.pl

Dział ds. Obsługi Administracyjno-Informatycznej

Administracja budynku aneta.sadach@uni.lodz.pl
Informatycy Wydziałowi grzegorz.zgondek@uni.lodz.pl
jakub.zak@uni.lodz.pl
Technicy Wydziałowi
technicy@filologia.uni.lodz.pl
radoslaw.gola@uni.lodz.pl
wiktor.kazmierczak@uni.lodz.pl

Centrum Rozwoju Wydziału

Dyrektor administracyjny dorota.cieslak@uni.lodz.pl
Promocja wydziału bartosz.burski@uni.lodz.pl
oliwia.olczyk@uni.lodz.pl
Publikacje, System informacji o nauce ewa.bugaj@uni.lodz.pl
Zespół ds. projektów wioleta.hencz@uni.lodz.pl
renata.rudnicka@uni.lodz.pl
maria.wisniewska@uni.lodz.pl
Rozliczenia sebastian.mikolajczyk@uni.lodz.pl

 

0