Sukcesy Pracowników w ostatniej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM

Serdecznie gratulujemy Pracownikom Wydziału Filologicznego uzyskania w ostatniej edycji konkursów NCN 2 grantów:

  • Prof. Wit Pietrzak (OPUS) pt. Współczesna poezja irlandzka w kontekście ekokrytyki

Okres realizacji: 24 miesiące

Cel projektu: przeanalizowanie współczesnej poezji irlandzkiej pod kątem jej relacji z problematyką poruszaną w najnowszych badaniach ekokrytycznych. Badani tu poeci – Seamus Heaney, Derek Mahon, Paula Meehan, Paul Muldoon, Seán Lysaght and Maurice Riordan – w swojej twórczości ewokują wizję natury jako systemu, którego złożoność wymaga innej koncepcji języka niż przyzwyczaiło nas współczesne językoznawstwo oraz bardziej zniuansowanego podejścia do pytania o to, w jaki sposób człowiek wchodzi w interakcje z otaczającym go środowiskiem.

  • mgr Jarosław Grzechowiak (PRELUDIUM) pt. Kino polskich „zespołów partyjnych” w latach 1977-1991

Okres realizacji: 36 miesięcy

Cel projektu: zbadanie działalności zespołów filmowych, których kierownicy artystyczni stali „po drugiej stronie barykady” – byli zasłużonymi i wpływowymi działaczami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, cieszyli się zaufaniem kierownictwa partii, sami zaś również realizowali filmy, które wypełniały wytyczne polityki kulturalnej
PZPR.

0