Zapowiedź konkursu Beethoven Classic 4

Informujemy, iż NCN zapowiedział ogłoszenie 15 września konkursu Beethoven Classic 4.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 będzie kontynuacją konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, co odpowiada następującym dyscyplinom naukowym według klasyfikacji przyjętych w obu agencjach.

Termin składania wniosków w konkursach BEETHOVEN CLASSIC 4 oraz OPUS 20 mija 15 grudnia 2020 r.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-15-zapowiedz-konkursow-ncn-dfg.

 

Wiadomość wygasa dnia: 2020-12-17

0