Zapowiedź konkursu OPUS 20

NCN 15 września 2020 r. ogłosi konkurs OPUS w nowej odsłonie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej edycji konkursu.

Konkurs OPUS 20 jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację:

  • projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych;

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie.

  • projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) z udziałem partnerów zagranicznych z Hiszpanii, którzy ubiegają się niezależnie o środki finansowe na realizację hiszpańskiej części projektu z innych źródeł;

  • projektów badawczych w ramach współpracy LAP – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) we współpracy z niemieckim zespołem badawczym wnioskującym o środki finansowe do DFG, w ramach organizowanej przez NCN i DFG współpracy LAP;

  • projektów badawczych w ramach współpracy LAP przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) we współpracy z niemieckim zespołem badawczym wnioskującym o środki finansowe do DFG, w ramach organizowanej przez NCN i DFG współpracy LAP oraz z udziałem partnerów zagranicznych z Hiszpanii, którzy ubiegają się niezależnie o środki finansowe na realizację hiszpańskiej części projektu z innych źródeł.

 

W przypadku konkursu OPUS 20 współpraca LAP oparta jest na porozumieniach o współpracy NCN z instytucjami partnerskimi:

  • FWF – Austrian Science Fund;
  • GAČRCzech Science Foundation;
  • ARRSSlovenian Research Agency;
  • DFG – German Research Foundation;
  • SNSFSwiss National Science Foundation.

Na mocy tych porozumień NCN jako agencja wiodąca przeprowadzi w ramach konkursu OPUS 20 ocenę merytoryczną wniosków OPUS LAP obejmujących realizację projektów badawczych z udziałem zespołów badawczych z Polski oraz z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii.

Więcej o procedurze LAP i konkursie OPUS LAP można znaleźć:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-15-zapowiedz-opus-lap

 

 

 

Wiadomość wygasa dnia: 2020-12-17

0