Ogłoszenie konkursów NCN

Informujemy, iż NCN ogłosiło 4 konkursy: OPUS 20 (w tym LAP), BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 ORAZ PRELUSIUM BIS 2.

  • OPUS 20 (w tym LAP)

Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych (w tym w ramach współpracy LAP).

W OPUS 20 współpraca LAP będzie oparta na porozumieniach NCN z następującymi instytucjami partnerskimi: FWF – Austrian Science Fund, GAČR – Czech Science Foundation, ARRS – Slovenian Research Agency, DFG – German Research Foundation oraz SNSF – Swiss National Science Foundation.

 

  • BEETHOVEN CLASSIC 4

W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 

  • SONATA 16

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Podstawowym celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

 

  • PRELUDIUM BIS 2

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

 

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00.

Więcej szczegółowych informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-09-15-ogloszenie-konkursow-sonata-16-preludium-bis-2-beethoven-classic-4-opus-lap?language=pl.

Wiadomość wygasa dnia: 2020-12-16

0