Nowe konkursy NAWA

Informujemy o ogłoszeniu nowych konkursów NAWY: Granty dla szybko zmieniającego się świata oraz Szwajcarskie stypendia rządowe.

  • Granty NAWA dla szybko zmieniającego się świata

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Grant z NAWA w ramach programu wynosił będzie do pół miliona złotych na jeden projekt naukowy, trwający od 3 do 12 miesięcy. Wspierane będą projekty, które nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach innych istniejących mechanizmów finansowania. Granty Interwencyjne NAWA będą przyznawane w trybie ciągłym od 9 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-nawa-dla-szybko-zmieniajacego-sie-swiata.

 

 

  • Szwajcarskie stypendia rządowe

Dotyczą uniwersyteckich stypendiów na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych (program nie obejmuje studiów licencjackich i magisterskich). Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są (z podziałem na kraje) na stronie internetowej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/szwajcarskie-stypendia-rzadowe.

Wiadomość wygasa dnia: 2020-12-16

0