Informacja dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/21

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Filologicznego,
w związku z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r., którego pełna treść znajduje się tutaj, uprzejmie wyjaśniamy, że nadal pozostają w mocy ograniczenia sanitarne, w wyniku których część sal w budynku Wydziału Filologicznego została całkowicie wyłączona z użytkowania, w pozostałych zaś zmniejszona została liczba dostępnych miejsc. Wskutek tego zajęcia w trybie stacjonarnym (wszystkie zajęcia w budynku Wydziału) lub mieszanym (spotkania w budynku Wydziału raz w miesiącu) będą mogły odbywać się w niewielkim wymiarze godzin, większość zajęć będzie miała – przynajmniej w najbliższych tygodniach – formę on-line.

Ze względów logistycznych władze Wydziału zdecydowały o organizowaniu zajęć w trybie stacjonarnym dla każdego kierunku studiów w ciągu jednego dnia tygodnia. W pozostałe 4 dni tygodnia zaplanowane będą zajęcia on-line. Nie wykluczamy, że polepszanie się sytuacji epidemicznej pozwoli na sukcesywny powrót do budynku i włączanie mniejszych sal do kształcenia stacjonarnego. Obecnie musimy się jednak podporządkować zasadzie zachowania półtorametrowej odległości między uczestnikami wszystkich spotkań organizowanych w budynku. Dotyczy to także ewentualnych sympozjów i zebrań pracowników.

Kierunkom przydzielono następujące dni przeznaczone na zajęcia stacjonarne w budynku:
PONIEDZIAŁEK:
✅filologia germańska;
✅studia polsko-niemieckie;
✅filologia romańska;
✅filologia włoska;
✅filologia rosyjska.

WTOREK:
✅filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych;
✅kulturoznawstwo;
✅nowe media i kultura cyfrowa;
✅produkcja teatralna i organizacja widowisk;
✅twórcze pisanie;
✅informacja w środowisku cyfrowym;
✅informatologia z biznesowym językiem angielskim.

ŚRODA:
✅dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
✅dziennikarstwo międzynarodowe;
✅lingwistyka dla biznesu;
✅lingwistyka w komunikacji specjalistycznej.

CZWARTEK:
✅filologia angielska;
✅translatoryka;
✅filologia klasyczna.

PIĄTEK:
✅filologia polska;
✅logopedia z audiologią;
✅logopedia;
✅filologia słowiańska;
✅filologia hiszpańska.

Plany zajęć każdego kierunku studiów, uwzględniające zajęcia stacjonarne w budynku oraz zajęcia on-line, umieszczane będą sukcesywnie na stronach jednostek.

Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ
prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

0