List Pani Dziekan prof. Joanny Jabłkowskiej do studentów Wydziału Filologicznego

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

z dużym niepokojem śledzimy Państwa komentarze w mediach społecznościowych związane z trybem kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021. Wpisy te nie uwzględniają faktycznego stanu prawnego. Aby uniknąć nieporozumień i rozwiać wszelkie wątpliwości, poniżej wyjaśniamy nasze stanowisko i zasady organizacji dydaktyki na Wydziale Filologicznym.

Zarządzenie Pana Rektora Różalskiego nr 160 z 20 sierpnia 2020 r. mówiło o przewadze kształcenia zdalnego i wprowadzeniu do gmachów jedynie tych zajęć, które nie mogą być prowadzone całkowicie online. W celu dostosowania się do wytycznych Pana Rektora kierownicy jednostek Wydziału Filologicznego dokonali wyboru zajęć, które ze względu na swoją specyfikę i etap kształcenia muszą odbywać się w gmachu naszego Wydziału, uznając, że tylko w ten sposób możliwe będzie efektywne zdobywanie wiedzy. Ich wykaz znajdą Państwo na stronach poszczególnych katedr i instytutów.  Powinni Państwo również wiedzieć, że część ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów etc. została już wcześniej przeniesiona z semestru letniego 2019/2020 na zimowy 2020/2021, ponieważ nie mogły się odbyć w formie zdalnej. Ich ponowne odłożenie w czasie nie jest możliwe.

Z myślą o studentach z województwa łódzkiego zgrupowaliśmy zajęcia stacjonarne dla każdego kierunku w jednym dniu. Pozwoli to osobom, które nie dojeżdżają z daleka, zrezygnować z zakwaterowania w Łodzi. Zajęcia w pozostałe dni tygodnia będą się odbywały online według ustalonego planu.

Ponieważ zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie niesie ze sobą takie rozwiązanie, proponujemy odpowiednie ułatwienia: zarówno dla studentów, którzy z pewnych powodów nie będą mogli dojechać do gmachu, jak i dla osób, które nie mogą odbywać wszystkich zajęć online. W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o przymusowe kwarantanny, ale także lekkie przeziębienia uniemożliwiające kontakt z innymi ludźmi, w drugim – o brak odpowiedniego sprzętu komputerowego lub problemy emocjonalne pogłębiające się w warunkach izolacji.

Będzie więc z jednej strony – bardzo ograniczona – możliwość łączenia się przez internet z grupą będącą w gmachu (pozwolenia na takie uczestnictwo każdorazowo będzie musiał udzielić prowadzący zajęcia). Z drugiej strony oddamy do Państwa dyspozycji pojedyncze sale, w których będzie można odbywać naukę online w gmachu (także ta możliwość będzie limitowana).

Przypominamy, że dostępne dla Państwa są domy studenckie. Jeśli ktoś mieszka bardzo daleko, sensowne wydaje się rozważenie przeprowadzki do Łodzi. Proszę pamiętać, że zarządzenie Rektora UŁ nr 160 nie stwierdzało w sposób kategoryczny, że przez cały semestr nie będzie w gmachu Wydziału obowiązkowych zajęć, kolokwiów i konsultacji. Kwestię tę pozostawiono do dyspozycji dziekanów.

Prosimy, by Państwo pomyśleli nie tylko o sobie, lecz także o innych, którzy nie posiadają dobrego sprzętu komputerowego albo odpowiednich warunków lokalowych lub cierpią z powodu braku kontaktów społecznych.

 

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ

Załączniki:

Komunikaty z wykazem zajęć stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ w semestrze zimowym 2020/21 można znaleźć na stronach poszczególnych jednostek. Prosimy o sprawdzenie, czy decyzja o częściowym kształceniu w trybie stacjonarnym dotyczy Państwa kierunku i roku studiów.

0