Granty interwencyjne NAWA

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie otwartym Programem NAWY „ Granty Interwencyjne dla szybko zmieniającego się świata”.

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.  

Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy.  Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. 

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy lub do wyczerpania alokacji, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl  

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. 

Z Uczelni mogą być złożone maksymalnie 3 wnioski, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z dr Wioletą Hencz (wioleta.hencz@uni.lodz.pl).

Wiadomość wygasa dnia: 2020-12-30

0