Ruszyły wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu Łódzkiego

Informujemy, iż Uniwersytet Łódzki uruchamia wewnętrzne konkursy badawcze finansowane ze środków przyznanych za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To dofinansowania dla doświadczonych i młodych naukowców, doktorantów oraz studentów. To również oferta dla badaczy spoza UŁ, w tym osób z zagranicy, na kilkumiesięczny lub kilkuletni kontrakt z dobrą pensją na Uniwersytecie Łódzkim. Rekrutacja do większości programów grantowych rozpoczyna się 26 października i potrwa do 9 listopada.

Konkursy te finansowane są w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Uniwersytet Łódzki, jako jeden z uczestników pierwszej edycji konkursu MNiSW – IDUB, otrzymał z MNISW dodatkowe środki na badania naukowe, które w formie subwencji będzie otrzymywał przez kolejnych 6 lat. Doświadczeni naukowcy i młodzi badacze mogą ubiegać się o dofinansowania w ramach kilkunastu programów, zarówno w formie jednorazowych dofinansowań, jak i comiesięcznego wynagrodzenia.

Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowania i rozwijania swojej działalności badawczej. Wszystkie szczegóły dotyczące dofinansowań i warunków, które trzeba spełnić by je uzyskać, znajdą Państwo na stronie: www.konkursyIDUB.uni.lodz.pl

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dr Wioletą Hencz (wioleta.hencz@uni.lodz.pl).

Wiadomość wygasa dnia: 2020-12-13

0