Sukces dr Anny Wendorff w konkursie MINIATURA4

Z przyjemnością informujemy o sukcesie dr Anny Wendorff w uzyskaniu finansowania badań w konkursie MINIATURA4.

Dr Anna Wendorff zrealizuje projekt pt. Audiodeskrypcja sztuk plastycznych – na przykładzie muzeów w Barcelonie. Celem projektu jest zbadanie i przeanalizowanie, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi muzea w Barcelonie wspierają odbiór sztuki przez osoby niewidome i niedowidzące. Celami szczegółowymi są natomiast: analiza audiodeskrypcji (na żywo, w formie skryptu, w formie aplikacji na urządzenia przenośne: smartfony i tablety) w barcelońskich muzeach oraz analiza, dopełniających AD, metod przekładu obrazu na inne zmysły: słuch, dotyk, węch i smak.

Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość wygasa dnia: 2020-12-19

0