Obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas zajęć stacjonarnych

Z uwagi na nowe rozporządzenie z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzony został obowiązek zakrywania nosa oraz ust we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż 1 osoba.

Oznacza to, że studenci zobowiązani są do noszenia maseczki, przyłbicy lub innej osłony ust i nosa również podczas zajęć stacjonarnych odbywających się na Wydziale.

Wykładowca prowadzący zajęcia ma obowiązek stosowania osłony ust oraz nosa do momentu zajęcia swojego miejsca w sali (podczas prowadzenia zajęć może zdjąć maseczkę/przyłbicę, pamiętając jednocześnie o zachowaniu bezpiecznego dystansu od innych uczestników zajęć).

0