Dr Anna Wendorff wśród laureatów konkursu IDUB

Z przyjemnością informujemy, iż dr Anna Wendorff uzyskała finansowanie projektu pt. „Zwiększenie dostępności dzieł sztuki poprzez zastosowanie prostego oraz łatwego do czytania i zrozumienia języka audiodeskrypcji” w ramach konkursu IDUB.

Projekt ma na celu zbadanie zastosowania tekstu łatwego do czytania i pisania oraz prostego języka w opisach sztuk wizualnych, na przykładzie opisów dzieł sztuki abstrakcyjnej i konceptualnej. Efektem naukowym będzie stworzenie wytycznych i rekomendacji do tworzenia dostępnych opisów dzieł sztuki dla wszystkich, zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego. Długofalowym efektem projektu natomiast inkluzja wszystkich odbiorców sztuki niezależnie od niepełnosprawności fizycznych, dysfunkcji kognitywnych czy znajomości języka polskiego.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata.

Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość wygasa dnia: 2021-03-30

0