Konferencja naukowa „Spotlight on Courts 2021: judges and their discourse from a multidisciplinary perspective”

W dniach 4-5 marca 2021 Katedra Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej we współpracy z Uniwersytetem w Trieście organizuje konferencję on-line poświęconą dyskursowi sędziowskiemu w perspektywie interdyscyplinarnej: Spotlight on Courts 2021: judges and their discourse from a multidisciplinary perspective.

Organizowana pod auspicjami International Law and Language Association konferencja ma na celu stworzenie forum wymiany myśli i prezentacji wyników badań dotyczących różnych aspektów sądowego dyskursu. Zaproszeni eksperci to prawnicy, językoznawcy, antropolodzy oraz tłumacze z Europy oraz Stanów Zjednoczonych:

 • Prof. Martina Bajčić (Faculty of Law, University of Rijeka) Using Corpora in Multilingual Adjudication
 • Prof. Łucja Biel, dr Dariusz Koźbiał, mgr Dariusz Müller (Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw), The Judicial Eurolect and EU English: a genre profiling of CJEU judgments
 • James Brannan (Senior Translator, European Court of Human Rights); Conveying the right message: principles and problems of multilingual communication at the European Court of Human Rights
 • Prof. Ruth Breeze (ICS, University of Navarra) Spider Woman beats Hulk: Baroness Hale and the prorogation of parliament
 • William Byrne (Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagen) & Prof. Zuzanna Godzimirska (Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagen) The Power of Pleadings at the International Criminal Court
 • Prof. Jan Engberg (University of Aarhus) Popularization and the creation of organizational identity – an analysis of the website of the Court of Justice of the EU
 • Prof. Stanisław Goźdź-Roszkowski (Department of Specialized Languages and Intercultural Communication, University of Lodz) Evaluation and Argument in the Justification of Judicial Decisions
 • Prof. Jessica Greenberg (Department of Anthropology, University of Illinois) Pedagogies of Context: Comparative Frameworks for Judicial Approaches to Expression Rights
 • Prof. Anne Lise Kjaer (Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagen) The ‘consensus’ case law of the European Court of Human Rights in light of the Court’s legitimacy over time
 • Dr Joanna Kulesza (Faculty of Law and Administration, University of Lodz Free speech, artistic expression and blasphemy laws within the ECHR margin of appreciation
 • Dr María José Marín Pérez (University of Murcia) Collocational networks and subjectivity in judicial discourse: a corpus-based comparative analysis
 • Prof. Davide Mazzi (University of Modena and Reggio Emilia) “…without proof of negligence or a causative connection…”: On causal argumentation in Supreme Court of Ireland’s judgments on data protection
 • Antonio Mura (Prosecutor General at the Venice Court of Appeal) and prof. Jacqueline Visconti (University of Genoa/Honorary Research Fellow at Birmingham University) Clarity in Court proceedings
 • Dr Paulina Nowak-Korcz (Department of Specialized Languages and Intercultural Communication, University of Lodz) & Dr Margarete Flöter-Durr, (Université de Strasbourg) Standardization in judicial discourse: the case of the evolution of the French arrêts de la Cour de cassation and the use of forms in European procedural law
 • Miguel Ángel Campos Pardillos (University of Alicante) When Builders Trust Each Other’s Tools: Construction and Personal Relations Metaphors in European Judicial Cooperation
 • Prof. Gianluca Pontrandolfo (IUSLIT, University of Trieste) Exploring (in)frequent patterns in judicial discourse: a keyword-informed study
 • Prof. Kathryn M. Stanchi (William S. Boyd School of Law, University of Nevada) The Rhetoric of Racism in the United States Supreme Court
 • Prof. Magdalena Szczyrbak (Jagiellonian University, Kraków), Evidentiality in US Supreme Court opinions: Focus on passive structure with ‚say’ and ‚tell’
 • Dr Anna Tomza-Tulejska & James Higgins (Faculty of Law and Administration, University of Lodz) Do the words of the American Constitution still matter? The current problem in judicial argumentation 
 • Prof. Marek Jan Wasiński (Faculty of Law and Administration, University of Lodz); The (un)scientific dogmatic approach to decisions of international courts
 • Prof. Christopher Williams (University of Foggia) The impact of plain language on court judgments in the UK: a tale of mixed progress

 

Bliższe szczegóły oraz program konferencji jest dostępny na stronie: http://kjs.uni.lodz.pl/spotlight-on-courts-2021/.

Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji (do 28 lutego).

0