Webinarium naukowe „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD – w kręgu badań i terminologii”

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w webinarium naukowym „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD – w kręgu badań i terminologii”, które odbędzie się 22 maja 2021 roku (sobota).

Tegoroczna e-konferencja poświęcona zostanie afazji dziecięcej, niedokształceniu mowy o typie afazji, alalii i alalii prolongacie oraz SLI/DLD. Proponowana tematyka jest ważna ze względu na coraz częstsze diagnozowanie tych zaburzeń i duży chaos terminologiczny. Proponujemy podjęcie rozważań dotyczących:

  • zagadnień terminologicznych obejmujących najnowsze doniesienia naukowe,
  • etiologii,
  • diagnozy,
  • diagnozy różnicowej,
  • programowania terapii: celów i strategii,
  • przeglądu praktycznych rozwiązań stosowanych w terapii – studium przypadku.

Do udziału w dyskusji zapraszamy specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli oraz studentów i rodziców, a także wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Toruń)
dr hab. prof. UG Ewa Czaplewska (Gdańsk)
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Łódź)
dr hab. prof. UMCS Grażyna Krasowicz-Kupis (Lublin)
dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza (Łódź)
dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Kraków)
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)
dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk (Lublin)
dr hab. prof. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska (Łódź)
dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska (Katowice)
dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)

Komitet organizacyjny

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
dr Renata Gliwa
dr Ewelina Zając

Szczegółowe informacje:

0