Konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Informujemy o ogłoszonym konkursie CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.

Do konkursu mogą być składane projekty mieszczące się w poniższej tematyce:

Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Topic 1: Cultural Transformations in the Digital Age

Topic 2: Digitalisation and Social Transformation

 

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie:

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-chanse/ogloszenie-chanse2021

Wiadomość wygasa dnia: 2021-05-11

0