Nabór tekstów do studenckiego pisma „KaPITOL”

Redakcja studenckiego pisma „KaPITOL” działającego na Wydziale Filologicznym UŁ zwraca się do wszystkich, którzy studiują na tym Wydziale – oraz do innych osób z nim związanych – z propozycją współpracy w zakresie przygotowania ósmego już numeru pisma, którego treść również tym razem nie jest ograniczona tematycznie.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do tych, którzy chcieliby coś w „KaPITOLU” zamieścić (mogą to być teksty o zacięciu naukowym, lecz także rozważania na aktualne tematy, impresje z odbytych podróży, drobne próbki literackie, wspomnienia, polemiki). Teksty o objętości nieprzekraczającej 10 000 znaków prosimy kierować na adres kapitolred@gmail.com w terminie do 30 kwietnia.

Czekamy i życzymy dobrych pomysłów oraz weny autorskiej!

 

0