Ogłoszenie konkursów OPUS21 i PRELUDIUM20

Informujemy o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Nauki kolejnej edycji konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM20.

OPUS jest zaadresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest jednak posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej bądź jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego. Czas realizacji badań może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

 

PRELUDIUM – konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy.

 

Termin naboru mija: 15 czerwca.

Więcej informacji na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-03-15-ogloszenie-konkursow-opus-21-preludium-20.

Wiadomość wygasa dnia: 2021-06-15

0