Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami

Uprzejmie informujemy o otwartym naborze wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami (NAWA).

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych. Nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji można znaleźć: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami.

Wiadomość wygasa dnia: 2021-06-30

0