Webinarium dotyczące Programu im. Ulama

13 kwietnia 2021 r. zapraszamy do uczestnictwa w webinarium dotyczącym założeń programu Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) oraz możliwości rozwijania kariery naukowej w Polsce. W webinarium wezmą udział m.in. stypendyści programu.

Obecnie trwa nabór wniosków do programu. Celem programu Ulam NAWA jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

Rejestracja odbywa się przez stronę NAWY:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-na-webinarium-spotlight-on-science-in-poland-the-ulam-nawa-programme

 

Wiadomość wygasa dnia: 2021-06-30

0