Konferencja „Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku”

Serdecznie zachęcamy do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku organizowanej przez Koło Naukowe Teatrologów UŁ działające przy Katedrze Dramatu i Teatru UŁ.

Celem konferencji jest przegląd różnorodnych sposobów ujmowania historii w polskiej literaturze dla teatru i na scenie polskiego teatru, co w obu przypadkach wiąże się ze specyficznie zaplanowaną konstrukcją dramaturgiczną. Chodzi o prześledzenie dramaturgicznych, literackich i scenicznych, ujęć historii, rozumianej dwuaspektowo – po pierwsze, jako makrohistorie społeczno-polityczne, po drugie, jako jednostkowe mikrohistorie. Oba aspekty mogą być rozważane zarówno w ujęciu fikcjonalnym, jak i realistycznym, lub też w szerokim kontinuum pomiędzy. Jako cezurę czasową dla tak sformułowanych rozważań przyjęliśmy rok 2006, w którym miała miejsce wrocławska premiera spektaklu „Transfer!” w reżyserii Jana Klaty. To wydarzenie artystyczne przeformułowało sposób przedstawiania historii w teatrze i tworzenie nowych dramaturgii historii przez duże i małe „h”.

W ciągu dwóch dni konferencji studenci i doktoranci z ośrodków akademickich w całej Polsce podejmą rozważania na temat różnorodności przedstawień historii w polskim teatrze i dramacie. Gośćmi konferencji będą uznani dramaturdzy tworzący teksty dla polskiego teatru współczesnego, między innymi Jolanta Janiczak i Hubert Sulima. Konferencja odbędzie się online na platformie MS Teams i będzie otwarta dla wszystkich chętnych. Informacje o sposobie dołączenia do wydarzenia przekażemy wkrótce.

Zapraszamy do śledzenia strony konferencji na FB.


Konferencja studencko-doktorancka
Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
📆
Łódź, 27-28 maja 2021

0