Ruszyła 5 edycja MINIATURY

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją 5 edycji konkursu MINIATURA na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., mające w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nabór trwa do 30 września, niemniej zachęcamy Państwa do aplikowania już teraz.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dr Wioletą Hencz (wioleta.hencz@uni.lodz.pl).

 

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-05-04-ogloszenie-konkursu-miniatura-5.

Wiadomość wygasa dnia: 2021-09-30

0