Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r. na Wydziale Filologicznym UŁ

Szanowni Państwo, 

W sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r.

  1. Zgodnie z treścią Komunikatu Rektora z dnia 17.05.2021 r. letnia sesja zostanie zorganizowania w formie zdalnej.
  2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w formie stacjonarnej egzaminów weryfikujących umiejętności praktyczne. Dotyczy to wyjątkowo uzasadnionych przypadków jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie egzaminu zdalnie lub egzamin wymusza korzystanie z urządzeń specjalistycznych. W takich przypadkach zostanie podjęta przez Dziekana Wydziału indywidualna decyzja.  

W związku z tym informuję, że:

  1. Egzaminy ustne powinny odbywać się – poza koniecznymi wyjątkami – w trybie zdalnym.
  2. Egzaminy pisemne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym pod następującymi warunkami:
  • do 31 maja należy przesłać do Dziekana Wydziału (na adres sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl) umotywowaną prośbę o konieczności przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej. Należy podać liczbę studentów z podziałem na grupy;
  • po uzyskaniu zgody należy dokonać mailowej rezerwacji sali u Anety Sadach aneta.sadach@uni.lodz.pl  najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu (rezerwacji auli należy dokonać w sekretariacie Dziekana);
  • istnieje możliwość konieczności przesunięcia planowanego terminu egzaminu, jeśli w tym samym czasie będzie zbyt wielu chętnych do egzaminowania, w jednej sali, auli danego dnia może odbyć się tylko jeden egzamin. Zaleca się w miarę możliwości ustalanie godziny rozpoczęcia egzaminu od godz.9:00;
  • zakazuje się organizacji egzaminów w pokojach pracowniczych;
  • prowadzący egzamin w formie stacjonarnej jest odpowiedzialny za przestrzeganie reżimu sanitarnego. Należy wyznaczyć dodatkową osobę, która będzie  zapobiegała nadmiernemu gromadzeniu się studentów przed oraz w sali;
  • każdy student biorący udział w egzaminie powinien otrzymać wytyczne dotyczące bezpiecznego uczestniczenia w egzaminie.

Nie ma konieczności uzyskania zgody Dziekana w przypadku konieczności zorganizowania egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej, należy natomiast z 7-dniowym wyprzedzeniem dokonać rezerwacji sali u Pani Anety Sadach.

 

Z uszanowaniem,
Joanna Jabłkowska

 

 

Wiadomość wygasa dnia: 2021-09-30

0