Letnia sesja egzaminacyjna – komunikat Rektor UŁ / Summer examination session – Rector’s announcement

Szanowni Państwo,

w związku z coraz większą liczbą pytań o tryb przeprowadzania najbliższej sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim uprzejmie informuję, że ukazał się Komunikat Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r.

Zgodnie z jego treścią, letnia sesja zostanie zorganizowania w formie zdalnej. Wyjątkami mogą być egzaminy sprawdzające umiejętności praktyczne. Egzaminy dyplomowe będą mogły być przeprowadzane stacjonarnie jedynie za zgodą studenta i w uzasadnionych przypadkach, gdy forma zdalna nie jest możliwa. O ewentualnej zmianie formy egzaminu decydować będą dziekani wydziałów.

Życzę Państwu serdecznie owocnej i spokojnej sesji egzaminacyjnej.

 

Z wyrazami szacunku
Prof. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Dear Ladies and Gentlemen,

due to the increasing number of questions about the procedure for the next examination session at the University of Lodz, I would like to kindly inform you that the Announcement of the Rector of the University of Lodz of 17 May 2021 has been published.

In accordance with its content, the summer examination session will be organised in a remote (online) mode. Practical skills exams may be an exception. Diploma examinations may be conducted in-person only with the consent of a student and in justified cases, when the remote form is not possible. The Deans of the Faculties will decide on the possible change of the examination form.

I wish you a successful and peaceful examination session.

 

With kind regards
Prof. Elżbieta Żądzińska
Rector of the University of Lodz

Wiadomość wygasa dnia: 2021-09-30

0