mgr Kamila Żukowska

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

Wydział Filologiczny UŁ zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Żukowskiej na podstawie dysertacji pt. „Oblicze kobiecego mistycyzmu w Pieśniach sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej, osiemnastowiecznej poetki z Inflant Polskich”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Krystyny Płachcińskiej (UŁ). Recenzentami w przewodzie doktorskim są Pani prof. dr hab. Barbara Wolska oraz Pan dr hab. Dariusz Dybek (UWr). 

Obrona doktorska odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 i zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, w formie rejestrowanej wideokonferencji, z przekazem odbioru i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. 

Osoby chcące dołączyć do spotkania w sposób, który zapewnia bezpośrednią komunikację, mogą uczynić to z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji Microsoft Teams. Chęć udziału w obronie należy zgłaszać do 22 czerwca do godz.8:00, na adres alicja.glowczynska@uni.lodz.pl wraz z przesłaniem wypełnionego oświadczenia.  

Recenzje i streszczenie rozprawy znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego UŁ, zaś tekst rozprawy doktorskiej na stronach Repozytorium UŁ. 

0