mgr Katarzyny Kowalik

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

 

Wydział Filologiczny UŁ zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kowalik na podstawie dysertacji pt.

„La realtà dell’Italia post-unitaria nelle opere di Alfredo Oriani. L’analisi storicoletteraria del caso della ricezione di un autore preteso dal regime politico” („Rzeczywistość Włoch pozjednoczeniowych w dziełach Alfreda Orianiego. Analiza historycznoliteracka przypadku recepcji autora zawłaszczonego przez reżim polityczny”), przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Kaczmarka, prof. UŁ i prof. Marii Teresy Girardi z Katolickiego Uniwersytetu „Sacro Cuore” w Mediolanie. Recenzentami w przewodzie doktorskim są Pani dr hab. Katarzyna Gadomska, prof. UŚ oraz Pani dr hab. Sylwia Kucharuk (UMCS w Lublinie). 

Obrona doktorska odbędzie się 2 lipca 2021 r. o godz. 13:00 i zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, w formie rejestrowanej wideokonferencji, z przekazem odbioru i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. 

Osoby chcące dołączyć do spotkania w sposób, który zapewnia bezpośrednią komunikację, mogą uczynić to z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji Microsoft Teams. Chęć udziału w obronie należy zgłaszać do 2 lipca do godz.11:00, na adres alicja.glowczynska@uni.lodz.pl wraz z przesłaniem wypełnionego oświadczenia.  

Recenzje i streszczenie rozprawy znajdują się poniżej, zaś tekst rozprawy doktorskiej na stronach Repozytorium UŁ. 

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

 

Wiadomość wygasa dnia: 2021-07-03

0