Horyzont Europa nowe konkursy w ramach Klastra 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwa integracyjne”

Komisja Europejska ogłosiła konkursy programu Horyzont Europa w ramach Klastra 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwa integracyjne”, które koncentrują się na wyzwaniach związanych z demokratycznym zarządzaniem, dziedzictwem kulturowym i gospodarką kreatywną, a także przemianami społeczno-gospodarczymi.

Planuje się finansowanie realizacji projektów w trzech obszarach tematycznych:

1. Democracy and Governance

2. European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries

3. Social and Economic Transformations

W ramach akcji informacyjnej Tydzień z Klastrami organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE jest możliwość wzięcia udziału w spotkaniu poświęconemu temu obszarowi tematycznemu – 19 października 2021 o godz. 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Program pracy 2021-2022 Culture, creativity and inclusive society.

 

Poszukiwanie partnerów:

https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io

Virtual Brokerage Event for Cluster 2 in Horizon Europe – A Sustainable Future for Europe

 

Wiadomość wygasa dnia: 2021-12-23

0