Ostatnie dni rekrutacji na studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych na naszym Wydziale.

Szczegółowe informacje nt. zasad rekrutacji znajdują się w linkach zamieszczonych pod informacją nt. danego kierunku studiów.

 

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym, w redakcjach czasopism , szczególnie kulturalno-literackich, gazet i agencji reklamowych, a także wszechstronne przygotowanie słuchaczy (także absolwentów specjalności nauczycielskich i czynnych nauczycieli) w zakresie pracy z użyciem komputera.

Więcej informacji:
http://edytorstwo.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/
https://www.facebook.com/edytorstwo.ul

 

Logopedia medialna z logopedią ogólną

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury. Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.

Więcej informacji:
https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna

 

Neurologopedia

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

Więcej informacji:
https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/neurologopedia

 

Podyplomowe Studia Tłumaczeń Specjalistycznych

Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie tłumacza, zapewnienie podstawowych kompetencji w zakresie prawoznawstwa i ekonomii, a także właściwości polskiego i angielskiego dyskursu prawnego i ekonomicznego na poziomie zaawansowanym. Studia te umożliwią zdobycie doświadczenia w przekładzie i lokalizacji tekstów ogólnych i specjalistycznych w obrębie pary języków angielski – polski. Zajęcia w zaawansowanym stopniu przybliżą słuchaczom sposoby praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych (CAT) w pracy tłumacza oraz formalnoprawne zasady wykonywania tłumaczenia przysięgłego.

Więcej informacji:
http://translatoryka.uni.lodz.pl/psts.html

 

Rehabilitacja zaburzeń głosu

Celem tych studiów podyplomowych jest uzyskanie wiedzy w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (dzieci i starszych) z zaburzeniami głosu o różnej etiologii. Rehabilitacja głosu to praca nad poprawną emisją głosu, mająca na celu zwiększenie komfortu mówienia i obejmująca diagnostykę i terapię zaburzeń. Rehabilitacja zaburzeń głosu dotyczy głównie chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego, z dysfonią czynnościową (chrypką), z chorobami organicznymi krtani (guzki głosowe, niedowłady, przerosty i porażenia fałdów głosowych), po mikrochirurgii krtani oraz po całkowitym usunięciu krtani (nauka mówienia przełykowego), z uwarunkowanymi hormonalnie mutacjami, z zaburzeniami artykulacji spowodowanej zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy ustnej i gardła.

Więcej informacji:
https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/rehabilitacja-zaburzen-glosu

 

 

0