Trwa rekrutacja do AIESEC

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w ponad 120 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Od ponad 70 lat rozwijamy w młodych ludziach uniwersalne kompetencje poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. W Polsce jesteśmy obecni w 13 największych ośrodkach akademickich, gdzie za pośrednictwem realizowanych w zespołach inicjatyw kreujemy liderów, którzy w odpowiedzialny sposób wpływają na swoje lokalne otoczenie. Poprzez organizowanie projektów społecznych nasi członkowie rozwijają swoje umiejętności, odkrywają nowe pasje i zainteresowania, a także mogą pozytywnie wpływać na swoje środowisko.

Jeśli chcesz rozwijać swój potencjał i jednocześnie kształtować w sobie postawy liderskie, dołącz do AIESEC w Łodzi. Wierzymy, że aktywne działanie w organizacji pozwala nam zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują nas do działania na rzecz naszego lokalnego środowiska. Tym jest dla nas liderstwo.

Zaaplikuj do nas na aiesec.pl/rekrutacja-5 lub dowiedz się więcej na bit.ly/joinAIESECLodz.

Kontakt: lodz.aiesec@gmail.com, aiesec.pl/lodz/

0