Spotkanie Członków i Sympatyków Centrum Badań Kultury Żydowskiej

W dniu 22 października o godzinie 12 na platformie Teams odbędzie się spotkanie Centrum Badań Kultury Żydowskiej Wydziału Filologicznego UŁ, na którym członkowie i kandydaci przedstawią wyniki swoich badań.

Wszystkich badaczy zainteresowanych prowadzeniem prac w ramach Centrum zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w spotkaniu. Link prześlemy po otrzymaniu wiadomości z krótką prezentacją dorobku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cbkz@filologia.uni.lodz.

0