Wybitni absolwenci po raz kolejny wesprą studentów

Do 14 listopada potrwa rekrutacja studentów do kolejnej edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten jest skierowany do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają naszych studentów w znajdowaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjmują co roku osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce. Wśród mentorów nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR. W tym roku to m.in. Adam Nitecki – Dyrektor Generalny Consumer Products Division, L’Oreal Polska, Kazimierz Ujazdowski – Senator RP czy Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku.

– Mentoring to szczepienie młodych pędów na dojrzałych roślinach, po to aby wypijały najcenniejsze soki. Ważny jest więc bezpośredni kontakt z mentorem. Tak było zawsze, czasy się zmieniły i warto za nimi podążać. Młodzi ludzie wprowadzają nas w nieznany do końca dla mojego pokolenia świat  Internetu. Pandemia potwierdziła ważną zasadę, że w jedności siła, również w tej jedności między  pokoleniami, całe życie uczymy się od siebie nawzajem. Mentor przekazuje doświadczenie, mentee potrzeby i nowinki dnia dzisiejszego. Taką wiedzą można budować dobrą rzeczywistość nawet w trudnych czasach, podkreśla Anna Maria Wesołowska.

W ramach projektu studenci będą wspierani w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń. Uzyskają pomoc w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także poznają sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Aplikacja do projektu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej UŁ (Strefa Studenta->Rozwój->Projekt mentorski). Zainteresowani studenci, po zapoznaniu się z sylwetkami mentorów, mogą aplikować online wskazując maksymalnie 3 preferowanych mentorów.

Czas trwania całego procesu mentorskiego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres styczeń – czerwiec 2022. Uczestnicy IX edycji zaprezentowani zostaną w dniu 7 grudnia br. podczas uroczystej inauguracji w Pałacu Biedermanna.

Więcej informacji na www.uni.lodz.pl.

0